Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu – kto powinien się tym zająć?

Zarządzanie nieruchomościami wymaga posiadania rozległej wiedzy, wieloletniego doświadczenia oraz szeregu praktycznych umiejętności, którymi mogą poszczycić się jedynie profesjonalni, sprawdzeni zarządcy. Do 2014 r. sprawowanie tej funkcji wymagało posiadania państwowej licencji, dziś zarządcą może mianować się praktycznie każdy, co nie ułatwia wyboru odpowiedniego podmiotu, któremu oddamy pod opiekę naszą nieruchomość. Nic więc dziwnego, że zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu jest coraz częściej powierzane profesjonalnym firmom, które dysponują wszystkim, co niezbędne do właściwej realizacji tego zadania.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami i dlaczego jest takie ważne?

Zarządzanie nieruchomościami to złożona, skomplikowana i kompleksowa usługa, którą we Wrocławiu świadczą głównie profesjonalne firmy. Polega ona na podejmowaniu decyzji oraz dokonywaniu szeregu czynności, które mają na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. Zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu obejmuje więc właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania i eksploatowania, właściwą gospodarkę energetyczną w rozumieniu przepisów prawa energetycznego oraz administrowanie, czyli dbanie o porządek, czystość i estetykę nieruchomości.

Mówiąc w skrócie, właściwie sprawowane zarządzanie nieruchomościami ma za zadanie utrzymać obiekt w stanie niepogorszonym, w zgodzie z jego pierwotnym przeznaczeniem. W poczet podejmowanych działań wchodzi także uzasadnione inwestowanie w nieruchomość oraz dbanie o to, aby z biegiem czasu przynosiła coraz wyższe zyski. Zarządzanie nieruchomościami jest najczęściej realizowane przez profesjonalnego zarządcę. Jego zadaniem jest określenie intencji działania, zdobycie odpowiednich środków potrzebnych do realizacji założonych celów oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją. Jest to stały, długotrwały i systematyczny proces, w którym najważniejszą rolę odgrywają jakość oraz zaangażowanie wszystkich jego uczestników.

Firma czy człowiek, czyli komu powierzyć zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu?

Mieszkańcy Wrocławia poszukując podmiotu, który zajmie się zarządzaniem ich obiektem, najczęściej wahają się, czy wybrać niezależnego zarządcę nieruchomości, czy może profesjonalną firmę. Na wstępie warto zaznaczyć, że aktualne przepisy prawne nie regulują tego, kto może zostać zarządcą nieruchomości oraz nie precyzują, jakie kwalifikacje i uprawnienia powinien on posiadać. W związku z tym, poszukując zarządcy nieruchomości możemy trafić zarówno na profesjonalistę, jak i osobę, która dopiero stawia swoje pierwsze kroki w tym zawodzie.

Biorąc pod uwagę takie ryzyko, zdecydowanie lepszym wyborem wydaje się być powierzenie zarządzania nieruchomością profesjonalnej firmie. Tego typu podmioty zatrudniają bowiem w swoich szeregach starannie dobranych profesjonalistów z różnych dziedzin. Oprócz licencjonowanych zarządców nieruchomościami z wieloletnim doświadczeniem, ich klienci mogą skorzystać także ze wsparcia księgowych, specjalistów ds. finansów i marketingu, radców prawnych, techników, konserwatorów i wielu innych profesjonalistów, których usługi mogą okazać się przydatne podczas realizacji wyzwań związanych z zarządzaniem nieruchomościami we Wrocławiu.

Wsparcia merytorycznego na potrzeby artykułu udzieliła firma Integrum Management oferująca profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Wrocław.

Dodaj komentarz